"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Treść strony internetowej opracowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy 15 gmin zlokalizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego realizującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DOTACJE

AKTUALNOŚCI

Wyjazd do Centrum OZE w Niemczech

19.09.2017 | Dodał: Administrator

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie pozyskało środki na realizację wyjazdu studyjnego do Solarzentrum w Wietow (Niemcy) z KSOW na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2016-2017. Ośrodek ten jest wzorcowym przykładem kompleksowego wykorzystania w gospodarstwie odnawialnych źródeł energii oraz przykładem współdziałania społeczeństwa lokalnego z różnorodnymi środowiskami (administracją rządową, samorządową, naukowcami itd.) w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe do Wietow, które zaplanowane jest na 21 września br. (szczegółowy program w załączeniu). W trakcie wyjazdu zapewniamy wszystkim osobom pełne wyżywienie i ubezpieczenie oraz obsługę tłumacza.

Zgłoszenie  do wzięcia udziału prosimy kierować do Weroniki Pechmann pod nr tel. 94/711-01-51 lub drogą elektroniczną: biuro@scksarbinowo.pl - decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

Stowarzyszenie ŚGD na dożynkach 16 września 2017 r.

19.09.2017 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie ŚGD brało udział w tegorocznych Dożynkach Powiatowych. Podczas trwania imprezy na naszym stoisku można było zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia oraz uzyskać informacje na temat możliwych do pozyskania dotacji na realizację przedsięwzięć wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie ŚGD po raz kolejny ufundowało Nagrodę Specjalną w konkursie na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy, którą otrzymało Sołectwo Niekłonice z Gminy Świeszyno. Poniżej krótka fotorelacja z imprezy.

Szkolenie dotyczące realizacji postanowień umowy o przyznaniu pomocy oraz przygotowaniu wniosku o płatność w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

15.09.2017 | Dodał: Administrator

W dniu 5 października 2017r. w godzinach 11.00 - 14.00 odbędzie się szkolenie dotyczące realizacji postanowień umowy o przyznaniu pomocy oraz przygotowaniu wniosku o płatność dla wnioskodawców, którzy w związku z konkursem 2/2017 Rozwój przedsiębiorstw podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa.
Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409.

Stowarzyszenie ŚGD na dożynkach 16 września 2017 r.

14.09.2017 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie ŚGD serdecznie zaprasza i zachęca do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego w sobotę, 16 września, na Stadionie „Gwardia” w Koszalinie, gdzie odbędą się Dożynki Powiatowe, które równolegle przebiegać będą z XXXV Ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Uroczystości dożynkowe rozpoczną się o godzinie dziesiątej w koszalińskiej katedrze mszą św. dziękczynną, która celebrowana zostanie przez ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Następnie delegacje poszczególnych gmin powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina oraz przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego przejdą w barwnym korowodzie ulicami Zwycięstwa, Piłsudskiego i Sportową. Na placu dożynkowym o godzinie dwunastej zaplanowany jest tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W tym roku zaszczytną funkcję starosty dożynek pełni Sławomir Łęgowski z Cewlina, a starościny dożynek Katarzyna Mażulis  z Warblewa. Po oficjalnej części dożynkowej rozpoczną się prezentacje artystyczne gmin. Na zakończenie uroczystości (godz. 19) odbędzie się koncert zespołu „Fajters”.

W programie dodatkowo przewidzianych jest szereg atrakcji m.in.:

- prezentacje wyrobów rękodzielniczych i produktów regionalnych,

- stoiska instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz firm związanych ściśle z pracą na wsi,

- prezentacja tradycyjnych wieńców dożynkowych,

- konkursy z nagrodami,

- plac zabaw dla dzieci.

Podczas trwania imprezy na stoisku Stowarzyszenia Środkowopomorskiej Grupy Działania  będzie można zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia oraz uzyskać informację na temat projektu Lokalnej Strategii Rozwoju powstającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program dożynek

Plakat

Aktualizacja Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

05.09.2017 | Dodał: Administrator

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020. Zmieniona Księga obowiązuje od 1 września 2017 r.

Przypominamy o obowiązku informacyjnym Beneficjentów i zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi.

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opisująca zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

oraz na stronie internetowej SŚGD w zakładce Obowiązek Informacyjny

Przypominamy, że zgodnie z księgą wizualizacji w zależności od wysokości wsparcia publicznego należy zamieścić stosowną informację na plakacie, tablicy informacyjnej, tymczasowym bilbordzie dużego formatu, stałej tablicy lub bilbordzie dużego formatu oraz na swojej stronie internetowej. W ramach działań informacyjno-promocyjnych oprócz obowiązkowych logotypów tj. symbol UE, znak PROW 2014-2020 oraz logotypu Leader, należy zastosować również logo Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania  w miejscu wskazanym w Księdze wizualizacji.Obowiązek informacyjny Beneficjentów

09.08.2017 | Dodał: Administrator

Przypominamy o zobowiązaniu wynikającym z paragrafu 5 pkt. 18 umowy o przyznaniu pomocy dotyczącym obowiązku informacyjnego Beneficjentów od dnia podpisania umowy do dnia wypłaty płatności końcowej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link poniżej) opublikowana jest Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opisująca zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014.

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Zgodnie z księgą wizualizacji w zależności od wysokości wsparcia publicznego należy zamieścić stosowną informację na plakacie, tablicy informacyjnej, tymczasowym bilbordzie dużego formatu, stałej tablicy lub bilbordzie dużego formatu oraz na swojej stronie internetowej. W ramach działań informacyjno-promocyjnych oprócz obowiązkowych logotypów tj. symbol UE, znak PROW 2014-2020 oraz logotypu Leader, należy zastosować również logo Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania  w miejscu jakie umożliwia Księga wizualizacji.

Wspomniane logotypy do pobrania w zakładce Obowiązek InformacyjnyPOZNAJMY SIĘ

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. organizacyjno - biurowych

Instytucje współpracujące

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Napisz do nas!

verification code