"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Treść strony internetowej opracowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy 15 gmin zlokalizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie jest jedną z Lokalnych Grup Działania na terenie województwa zachodniopomorskiego realizującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DOTACJE

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru

04.01.2018 | Dodał: Administrator

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROCEDURY ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania na podstawie „Procedury ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru” stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2015 Walnego Zebrania Członków SŚGD z dnia 16 grudnia 2015 r. informuje o rozpoczęciu prac mających na celu zmianę lokalnych kryteriów wyboru dla następujących przedsięwzięć: „1.2.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW”- KRYTERIUM 8 oraz „3.1.1. WYDARZENIA AKTYWIZACYJNE I INTEGRACYJNE I  „2.2.1. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE”- KRYTERIUM 2.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce http://stowarzyszeniesgd.pl/index.php?id=49.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w e-konsultacjach, wnoszenia uwag, sugestii lub wyrażenia swojej opinii w zakresie projektowanych zmian w obrębie lokalnych kryteriów wyboru w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Wszelkie sugestie prosimy przekazywać w formie elektronicznej na adres e- mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag. 

 

Szkolenie dotyczące realizacji postanowień umowy o przyznaniu pomocy oraz rozliczania projektów w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

24.11.2017 | Dodał: Administrator

W dniu 29 listopada 2017r. w godzinach 12.00 - 15.00 odbędzie się szkolenie dotyczące realizacji postanowień umowy o przyznaniu pomocy oraz rozliczania projektów dla wnioskodawców, którzy w związku z konkursem 3/2017 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa.
Miejsce szkolenia: Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, sala 160 (I piętro).

Nowe wzory dokumentów dla Przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej oraz Rozwój przedsiębiorstw

16.10.2017 | Dodał: Administrator

Szanowni Państwo informujemy, że zmieniły się wzory formularzy dokumentów dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które obowiązują od 16 października 2017r. 

Aktualne wzory dokumentów znajdą Państwo pod tym linkiem

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Stowarzyszenie ŚGD na Dożynkach Powiatowych w Sławnie

04.10.2017 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie ŚGD brało udział w tegorocznych Dożynkach Powiatowych w Sławnie. Podczas trwania imprezy na naszym stoisku można było zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia oraz uzyskać informacje na temat możliwych do pozyskania dotacji na realizację przedsięwzięć wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie ŚGD po raz kolejny ufundowało Nagrodę Specjalną w konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy, którą otrzymało Sołectwo Smardzewo z Gminy Sławno. Poniżej krótka fotorelacja z imprezy.

Stowarzyszenie ŚGD na Dożynkach Powiatowych w Sławnie 30 września 2017 r.

27.09.2017 | Dodał: Administrator

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego podczas Dożynek Powiatowych, które odbędą się 30 września 2017 r. na Placu Kardynała Wyszyńskiego w Sławnie.

Podczas trwania imprezy na stoisku Stowarzyszenia Środkowopomorskiej Grupy Działania będzie można zapoznać się działalnością Stowarzyszenia oraz uzyskać informacje na temat możliwych do pozyskania dotacji na realizację przedsięwzięć wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plakat

Do zobaczenia!

Wyjazd do Centrum OZE w Niemczech

19.09.2017 | Dodał: Administrator

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie pozyskało środki na realizację wyjazdu studyjnego do Solarzentrum w Wietow (Niemcy) z KSOW na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2016-2017. Ośrodek ten jest wzorcowym przykładem kompleksowego wykorzystania w gospodarstwie odnawialnych źródeł energii oraz przykładem współdziałania społeczeństwa lokalnego z różnorodnymi środowiskami (administracją rządową, samorządową, naukowcami itd.) w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Samorządowe Centrum Kultury serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe do Wietow, które zaplanowane jest na 21 września br. (szczegółowy program w załączeniu). W trakcie wyjazdu zapewnia wszystkim osobom pełne wyżywienie i ubezpieczenie oraz obsługę tłumacza.

Zgłoszenie  do wzięcia udziału prosimy kierować do Weroniki Pechmann pod nr tel. 94/711-01-51 lub drogą elektroniczną: biuro@scksarbinowo.pl - decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

POZNAJMY SIĘ

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Paulina Witemberg

Specjalista ds. organizacyjno - biurowych

Instytucje współpracujące

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Napisz do nas!

verification code